Dares MNL (Dutch)

 

 

Dares regio Midden Nederland bestaat uit de veiligheidregio’s Flevoland (25), Gooi (14) en Utrecht (09).

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland (25) en de regio Gooi en Vechtstreek (14), zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de samenvoeging Dares Midden Nederland.

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek, zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de clustervorming van Dares Midden Nederland.

De (Plv) Regiocoordinatoren (RC) zijn: Ron, PD7RON (RC R09/Utrecht); Jan, PAØNON (RC R25/Gooi en Flevoland) en Gerard, PDØJEW (Plv RC R09 en R25).

De call PI9DF is toegewezen aan Gooi en Flevoland en PI9DU voor  Utrecht.